Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 68, 2017

Snežana FERJANČIĆ, Gligor SAMARDŽIĆ

Nove epigrafske najdbe iz Rogatice v rimski Dalmaciji

Izvleček

V članku so predstavljeni rimski spomeniki iz Rogatice in njene okolice (Republika Srbska, Bosna in Hercegovina), odkriti v letih 2014 in 2016. Rimska naselbina, najverjetneje municipij, je bila povzdignjena na raven kolonije v 3. st. in je ležala na vzhodnem robu rimske province Dalmacije. Med novoodkritimi spomeniki avtorja opišeta oltar, posvečen bogovoma Liberu in Liberi, oltar, posvečen Najboljšemu in največjemu Jupitru, ter fragmentarno ohranjen kamen z neopredeljivo moško upodobitvijo. Kulta Libera in Jupitra sta v epigrafskem materialu Rogatice že izpričana.

Ključne besede: rimska doba, provinca Dalmacija, Rogatica, rimski napisi, Liber, Libera, Jupiter

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh