Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 69, 2018

Sabine PABST

Poznobronastodobne fibule v obliki violinskega loka med Donavo, srednjim Jadranom in egejskim prostorom

Izvleček

V članku so predstavljene fibule v obliki violinskega loka, ki se v pozni bronasti dobi pojavljajo na območju med Donavo, srednjim Jadranom in Egejskim morjem. Analiza temelji na tipologiji in kronologiji tovrstnih fibul, razprostranjenosti posameznih tipov in različic in poskuša odgovoriti na vprašanje, kakšni medkulturni stiki in družbeni procesi so delovali v ozadju. Karte razprostranjenosti fibul v obliki violinskega loka, z izvorom v Podonavju ali na severozahodnem Balkanu, močno odražajo tesne kulturne povezave tega območja z Apeninskim polotokom. V medkulturnih stikih so sodelovali tudi prebivalci Sicilije in Egejskega prostora. Široko razprostranjenost fibul v obliki violinskega loka v 13. st. pr. Kr. povezujemo s trgovanjem mikenske družbe po Jadranu. V 12. st. pr. Kr. čezjadranski stiki niso bili omejeni samo na izmenjavo obravnavanih fibul, odražajo se še v spremembi načina pokopa, sestavi depojev. Po zatonu obdobja mikenskih palač je postalo trgovanje, ki je izhajalo iz Ahaje in se je razširilo po Jonskem morju in Jadranu, intenzivnejše. Zajelo je prebivalstvo z vzhodne in zahodne obale Jadrana in morda smemo govoriti o manjših družbenih selitvah.

Ključne besede: Karpatski prostor, Balkan, Apeninski polotok, Egejsko območje, pozna bronasta doba, noša, trgovanje, fibule v obliki violinskega loka

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh