Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 69, 2018

Katarina UDOVČ

Poznolatenska peč za žganje keramike s Kapiteljskega hriba v Novem mestu

Izvleček

Veduto Novega mesta zaznamuje Kapiteljski hrib s stolno cerkvijo sv. Nikolaja. Arheološke raziskave so pokazale, da je bil hrib poseljen od pozne bronaste dobe. Na zahodnem pobočju je bila ob urejanju brežine leta 2004 delno izkopana dvodelna lončarska peč. V njej so bili fragmenti keramike različnih oblik: glinenke, široki lonci z glavničastim okrasom in narebreni visoki pokali na nogi. S pomočjo dobro prepoznavnih oblik keramike je peč datirana v mlajšo železno dobo, v njeno poznolatensko stopnjo LT D1 po srednjeevropski kronologiji, kar je potrdila tudi radiokarbonska analiza prašičje kosti, najdene v peči.

Ključne besede: Slovenija, Novo mesto, Kapiteljski hrib, latenska doba, LT D, lončarska peč, keramika

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh