Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 69, 2018

Janka ISTENIČ

Rimske bronaste čelade republikanske dobe in zgodnjega principata v Sloveniji

Izvleček

K rimskim bronastim čeladam poznorepublikanske in zgodnjecesarske dobe v Sloveniji sodi šest čelad, več odlomkov ene čelade, pet vrhnjih delov petih čelad in morda en lični ščitnik. Štiri čelade sodijo k čeladam etruščansko-italskega tipa, med katerimi je najmlajši datiran primerek iz let okrog 70 pr. Kr. Skupaj z gumbom so narejene v enem kosu in na zunanji strani spolirane. Ostale čelade oziroma njihovi deli pripadajo tipoma Buggenum (vrh z gumbom ene čelade) in Haguenau (dve čeladi, dva gumba, dva odlomka z gumbom vrhnjega dela čelad) oziroma prehodu med omenjenima tipoma (ena čelada) in so iz zgodnjega principata.

Z analizami PIXE ugotovljena približna elementna sestava uporabljenih materialov je pokazala, da je osnovni material obravnavanih čelad bron, ki vsebuje srednje veliko kositra (okoli 6 do 12 %) in nič (ali zelo malo) svinca ali drugih elementov. Zanke za pritrditev ličnih ščitnikov so iz brona ali (na eni čeladi) železa. Za zakovice so uporabili baker, pri eni čeladi železo. Medenina in spajkanje se pojavita na čeladah najmlajšega tipa (Haguenau) oziroma na čeladi, ki je na prehodu med tipoma Buggenum in Haguenau.

Ključne besede: Slovenija, rimska doba, čelade, bronaste zlitine, analize PIXE

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh