Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 69, 2018

Mattia VITELLI CASELLA

Bitka v Tihem kanalu v Kvarnerskem zalivu leta 49 pr. n. št.: nekaj topografskih opažanj

Izvleček

V članku je predstavljen poskus nove rekonstrukcije bitke med cezarijanci in pompejanci leta 49 pr. Kr. na območju Tihega kanala. Avtor navaja možnost, da je Antonijeva vojska zgradila splave, da bi z njimi zbežala s Krka v času, ko so jo na polotoku Bejavac oblegali pompejanci. Neverjetno se namreč zdi, da Pompejeva vojska ne bi ukrepala, če bi videla, kako se Cezarjevi vojaki pripravljajo na umik. Avtor zato domneva, da pompejanci sovražnikovih priprav za pobeg niso opazili, ker so se odvijale za neko oviro, morda manjšo vzpetino, ali pa so Cezarjevi vojaki gradili splave znotraj utrdb, ki so bile odkrite vzdolž severne obale zaliva Voz. Poslednji spopad in prizorišče množičnega samomora cezarijanskih zaveznikov Opitergijcev avtor postavlja bodisi na majhen otok sv. Marka bodisi na celino, čeprav v virih o tem ni podatkov. Iz tega sledi hipoteza, da so pompejanci morda že prej porazili na celini stacionirano Cezarjevo vojsko, ki ji je poveljeval Basilus.

Ključne besede: Krk, Curicta, Tihi kanal, Opitergij (Oderzo), rimska doba, državljanska vojna, Gaj Antonij, podvodne pasti, splavi

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh