Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 69, 2018

Tina MILAVEC, Žiga ŠMIT

Analize poznoantičnega stekla s Tonovcovega gradu pri Kobaridu v arheološkem kontekstu

Izvleček

Z arheometričnimi metodami smo analizirali steklene posode, jagode in okensko steklo iz poznoantične utrjene višinske naselbine Tonovcov grad pri Kobaridu v zahodni Sloveniji. Večina analiziranega gradiva pripada poznorimski (od 4. do zgodnjega 5. st.) in poznoantični (od poznega 5. do zgodnjega 7. st.) fazi naselbine. Rezultati so pokazali, da je bila večina od 43 analiziranih vzorcev narejena iz steklene mase Levantine I, ki izvira iz sirsko-palestinskega prostora, nekaj pa jih je bilo narejenih iz stekla drugega izvora. Kljub načeloma zelo avtarkičnemu značaju poznoantičnih višinskih naselbin analize stekla nakazujejo, da so bile vsaj deloma dobro vključene v sredozemske tržne poti.

Ključne besede: pozna antika, Slovenija, Tonovcov grad, arheometrične analize, steklo

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh