Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 53, 2002

Marjeta ŠAŠEL KOS

Mejnik med Akvilejo in Emono

Izvleček

V strugi Ljubljanice pod Bevkami je bil poleti 2001 najden mejnik med Akvilejo in Emono, izdelan iz nabrežinskega apnenca. Datacija mejnika je predklavdijska, najverjetneje je iz avgustejske dobe. Sodeč po drugih znanih mejnikih sta imeli na njem omenjeni mesti enakovreden pravni položaj in sta pripadali isti administrativni enoti. Mejnik torej dolazuje, da Emona ni nikoli pripadala Iliriku oz. pozneje provinci Panoniji, temveč je bila v Italiji, pred tem pa v Cisalpinski Galiji.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh