Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 53, 2002

Boris VIČIČ

Zgodnjerimsko naselje pod Grajskim gričem v Ljubljani. Gornji trg 3

Izvleček

Predstavljeno je gradivo iz zaščitnih raziskav na Gornjem trgu 3 v Ljubljani. Novi rezultati lepo dopolnjujejo že poznane in objavljene izsledke o poselitvi območja pod Grajskim gričem v času nastajanja kolonije Emona in tik pred njim. Raziskali smo ostanke dela lesene, v ognju uničene hiše, ki jo datiramo v zadnje desetletje pr. n. št. in prva desetletja n. š. Novost v gradivu je dokajšnja količina kovinskih predmetov (tudi vojaškega značaja), ki so mnogokrat sekundarno obdelani, kar daje izkopanemu objektu značilnosti delavnice (fabrica).

Celoten članek (pdf)
Priloga 1 in priloga 2 (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh